پشتیبانی

هدایت به بالای صفحه

دنیای کارتون - رمان ترسناک مرد قد بلند : پارت هفتم

رمان ترسناک مرد قد بلند : پارت هفتم

شنبه 23 تیر 1397 05:16 ب.ظ

نویسنده : _-the BLUE bean -_


Imagini pentru slender man shadow


ساری ک دیر آپ کردم :|

آی جاست دیدنت فیل لایک ایت. =/

و ساری ک اینقد کمه =__=

*دوستان ادامه مطلب برید*


تقلا کنان گفتم:« نمیدونم از چی حرف میزنی! من اینو تو جنگل پیدا کردم! حتی نمیدونستم یه خواهر داری! خودت گفتی تک فرزندی...»

همینطور که فشار دستشو بیشتر می کرد گفت:« دروغ میگی. دروغه!»

از درد صورتم جمع شد:« قسم میخورم! راسته. نمیدونم از چی حرف میزنی...آخ...دستامو ول کن...بذار با ارامش با هم صحبت کنیم...اینطوری اگه پیش بریم، مامانم بیدار میشه و تو دردسر میفتی!»

آنابل که قانع شده بود، از روم بلند شد و من شروع کردم به ماساژ دادن مچ دستام:« لعنتی.»

آنابل:« هنوزم حرفتو باور نکردم.»

روی تختم نشستم و نفسی تازه کردم:« باور کن! آخه ما چه کاری میتونیم با خواهرت داشته باشیم؟!»

حالت صورتش تغییر کرد و احساس کردم میخواد گریه کنه.

با بغض توضیح داد:« خواهرم دو روزه که گم شده...پلیس نمیتونه پیداش کنه. آخرین باری که دیدمش توی حیاط داشت بازی میکرد. بعد از اون...»

نفسشو فوت کرد و ادامه داد:« انگار آب شده رفته زیر زمین.»

لبمو گاز گرفتم...جلو رفتم و گردنبند رو که تا اون موقع رو زمین افتاده بود، برداشتم و به سمت آنابل گرفتم:« متاسفم..بیا...این مال توعه.»

ازم گرفتش و زیرلبی تشکر کرد.

میخواستم بگم امیدوارم خواهرتو پیدا کنی که یهو صدای پا اومد!

خیلی آروم گفتم:« بدو بدو یه جا قایم شو! مامانمه!»

آنابل هراسان از جاش پرید و رفت داخل کمد.

در اتاقم باز شد. مامان با موهای پریشانش پرسید:« این همه سر و صدا از چیه؟...ساعت 2 صبحه مکسین. چرا بیداری هنوز؟»

آب دهنمو قورت دادم و یه چیزی سر هم کردم:« چیزه می خواستم برم آب بخورم...»

یه خمیازه الکی کشیدم و رفتم رو تختم:« شب بخیر مامان.»

همین که مامانم رفت، آنابل از کمدم خارج شد:« اه اه! چه قدر شلخته ای! شتر با بارش تو کمدت گم میشه.»

چشم غره رفتم:« بیا برو تا گیر نیفتادی.»

سرشو تکون داد و به سرعت از اتاقم خارج شد. می خواستم مانعش بشم و بهش بگم که دوباره از درخت بره پایین بهتره اما دیگه رفته بود.

منم به سختی خوابیدم و کل شب کابوس دیدم.دیدگاه ها : جیزز کامنت بدع :|
آخرین ویرایش: شنبه 23 تیر 1397 05:17 ب.ظ